A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat nowosądecki 

nowosądecki
brak 6.06% 7.98% 9.90% 11.82% 13.74% 15.66% 17.57% 19.49% 21.41% 23.33%
danych 7.97% 9.89% 11.81% 13.73% 15.65% 17.56% 19.48% 21.40% 23.32% 25.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:161 227
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:42 852
Liczba ważnych kart:42 841
Frekwencja wyborcza:26.58%
Liczba głosów ważnych:41 138
% głosów ważnych:96.02%
Liczba głosów na listy komitetu:4 870
% 11.84%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grybów 4 901  1 546  1 546  1 486  207  13.93
Chełmiec 20 569  5 711  5 708  5 505  668  12.13
Gródek nad Dunajcem 6 901  1 563  1 563  1 485  115  7.74
Grybów 18 193  5 401  5 399  5 220  346  6.63
Kamionka Wielka 7 407  2 068  2 067  1 976  130  6.58
Korzenna 10 694  2 855  2 855  2 705  164  6.06
Krynica-Zdrój 14 151  3 784  3 784  3 643  920  25.25
Łabowa 4 170  858  858  831  54  6.50
Łącko 12 083  3 276  3 272  3 130  302  9.65
Łososina Dolna 7 926  2 278  2 277  2 193  181  8.25
Muszyna 9 209  2 386  2 386  2 275  409  17.98
Nawojowa 6 144  1 513  1 513  1 464  159  10.86
Piwniczna-Zdrój 8 418  1 604  1 604  1 546  242  15.65
Podegrodzie 9 343  2 288  2 288  2 181  214  9.81
Rytro 2 989  646  646  621  83  13.37
Stary Sącz 18 129  5 075  5 075  4 877  676  13.86
Ogółem 161 227  42 852  42 841  41 138  4 870  11.84
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 2 459 50.49 5.98
WENTA Bogdan Brunon 705 14.48 1.71
SONIK Bogusław Andrzej 551 11.31 1.34
ACHINGER Elżbieta Jadwiga 102 2.09 0.25
ŚWIT Grzegorz Sławomir 85 1.75 0.21
GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 180 3.70 0.44
BISZTYGA Stanisław 39 0.80 0.09
PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 101 2.07 0.25
HANDZEL Ludomir Paweł 450 9.24 1.09
GĄDEK Lidia Stanisława 198 4.07 0.48