A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
augustowski 47 820  8 464  8 459  8 229  1 760  21.39
białostocki 116 248  25 729  25 723  25 062  5 050  20.15
bielski 48 226  9 822  9 815  9 581  1 048  10.94
grajewski 39 337  6 901  6 901  6 662  948  14.23
hajnowski 39 336  5 974  5 973  5 737  1 232  21.47
kolneński 31 766  5 472  5 472  5 280  545  10.32
łomżyński 41 522  7 189  7 186  6 961  594  8.53
moniecki 34 672  5 763  5 763  5 573  864  15.50
sejneński 17 185  2 657  2 657  2 578  607  23.55
siemiatycki 39 342  7 317  7 315  7 104  1 277  17.98
sokólski 58 273  10 913  10 911  10 567  1 398  13.23
suwalski 29 127  4 503  4 500  4 355  721  16.56
wysokomazowiecki 47 998  11 080  11 078  10 801  1 049  9.71
zambrowski 36 800  7 736  7 735  7 387  1 111  15.04
Białystok 228 876  66 327  66 297  64 832  18 386  28.36
Łomża 49 512  10 958  10 955  10 714  2 541  23.72
Suwałki 54 990  11 194  11 191  10 920  2 986  27.34
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  2 262  33.07
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  1 534  28.63
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  1 939  26.74
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  1 848  32.81
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  3 304  30.81
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  2 705  35.64
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  3 682  32.81
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  2 346  31.86
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  1 715  34.10
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  2 089  32.91
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  862  24.08
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  1 196  22.96
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  1 029  27.37
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  5 384  33.26
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  4 222  35.15
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  1 870  24.89
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  2 151  23.89
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  861  31.62
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  906  34.77
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  7 663  38.59
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  13 856  37.56
Ogółem 2 110 287  408 182  408 071  395 040  105 541  26.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUDRYCKA Barbara 61 418 58.19 15.55
PAPKE Paweł 23 919 22.66 6.05
NASZKIEWICZ Anna 3 980 3.77 1.01
WCISŁA Jerzy 3 159 2.99 0.80
MANTUR Mikołaj 1 305 1.24 0.33
PIŁAT Krzysztof 2 629 2.49 0.67
KISIEL Cezary Mikołaj 1 477 1.40 0.37
CWALIŃSKA Monika 2 179 2.06 0.55
KUSAK Włodzimierz Leszek 1 141 1.08 0.29
HORDEJUK Bernadeta Justyna 4 334 4.11 1.10

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KARSKI Karol Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  67 997 
KUDRYCKA Barbara Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  61 418