A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat giżycki 

giżycki
brak 22.73% 24.31% 25.88% 27.46% 29.04% 30.62% 32.19% 33.77% 35.35% 36.92%
danych 24.30% 25.87% 27.45% 29.03% 30.61% 32.18% 33.76% 35.34% 36.91% 38.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 687
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 881
Liczba ważnych kart:7 878
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:7 589
% głosów ważnych:96.33%
Liczba głosów na listy komitetu:2 705
% 35.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Giżycko 24 298  5 057  5 055  4 914  1 892  38.50
Giżycko 6 596  908  908  872  305  34.98
Kruklanki 2 524  275  275  267  96  35.96
Miłki 3 108  308  308  292  79  27.05
Ryn 4 861  569  569  527  170  32.26
Wydminy 5 300  764  763  717  163  22.73
Ogółem 46 687  7 881  7 878  7 589  2 705  35.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUDRYCKA Barbara 1 534 56.71 20.21
PAPKE Paweł 702 25.95 9.25
NASZKIEWICZ Anna 148 5.47 1.95
WCISŁA Jerzy 25 0.92 0.33
MANTUR Mikołaj 17 0.63 0.22
PIŁAT Krzysztof 85 3.14 1.12
KISIEL Cezary Mikołaj 29 1.07 0.38
CWALIŃSKA Monika 106 3.92 1.40
KUSAK Włodzimierz Leszek 17 0.63 0.22
HORDEJUK Bernadeta Justyna 42 1.55 0.55