A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Województwo warmińsko-mazurskie

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
brak 22.96% 24.52% 26.09% 27.65% 29.21% 30.78% 32.34% 33.90% 35.46% 37.03%
danych 24.51% 26.08% 27.64% 29.20% 30.77% 32.33% 33.89% 35.45% 37.02% 38.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 149 257
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:200 183
Liczba ważnych kart:200 140
Frekwencja wyborcza:17.42%
Liczba głosów ważnych:192 697
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:63 424
% 32.91%

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  2 262  33.07
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  1 534  28.63
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  1 939  26.74
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  1 848  32.81
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  3 304  30.81
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  2 705  35.64
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  3 682  32.81
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  2 346  31.86
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  1 715  34.10
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  2 089  32.91
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  862  24.08
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  1 196  22.96
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  1 029  27.37
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  5 384  33.26
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  4 222  35.15
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  1 870  24.89
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  2 151  23.89
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  861  31.62
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  906  34.77
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  7 663  38.59
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  13 856  37.56
Ogółem 1 149 257  200 183  200 140  192 697  63 424  32.91