A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat iławski 

iławski
brak 15.39% 17.60% 19.81% 22.02% 24.23% 26.44% 28.65% 30.86% 33.07% 35.28%
danych 17.59% 19.80% 22.01% 24.22% 26.43% 28.64% 30.85% 33.06% 35.27% 37.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 809
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 811
Liczba ważnych kart:11 808
Frekwencja wyborcza:16.00%
Liczba głosów ważnych:11 222
% głosów ważnych:95.04%
Liczba głosów na listy komitetu:3 682
% 32.81%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Iława 27 700  5 717  5 715  5 476  2 053  37.49
Lubawa 7 575  1 402  1 401  1 321  424  32.10
Iława 9 692  1 206  1 206  1 146  376  32.81
Kisielice 4 916  542  542  497  138  27.77
Lubawa 8 166  1 269  1 269  1 189  183  15.39
Susz 10 093  1 113  1 113  1 058  335  31.66
Zalewo 5 667  562  562  535  173  32.34
Ogółem 73 809  11 811  11 808  11 222  3 682  32.81
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUDRYCKA Barbara 1 350 36.66 12.03
PAPKE Paweł 435 11.81 3.88
NASZKIEWICZ Anna 105 2.85 0.94
WCISŁA Jerzy 45 1.22 0.40
MANTUR Mikołaj 18 0.49 0.16
PIŁAT Krzysztof 80 2.17 0.71
KISIEL Cezary Mikołaj 25 0.68 0.22
CWALIŃSKA Monika 74 2.01 0.66
KUSAK Włodzimierz Leszek 16 0.43 0.14
HORDEJUK Bernadeta Justyna 1 534 41.66 13.67