A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat grajewski 

grajewski
brak 5.01% 6.53% 8.04% 9.56% 11.08% 12.60% 14.11% 15.63% 17.15% 18.66%
danych 6.52% 8.03% 9.55% 11.07% 12.59% 14.10% 15.62% 17.14% 18.65% 20.18%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 337
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 901
Liczba ważnych kart:6 901
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.54%
Liczba głosów na listy komitetu:948
% 14.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grajewo 17 716  3 316  3 316  3 231  652  20.18
Grajewo 4 736  778  778  758  38  5.01
Radziłów 4 135  698  698  678  35  5.16
Rajgród 4 431  642  642  616  86  13.96
Szczuczyn 5 217  903  903  854  99  11.59
Wąsosz 3 102  564  564  525  38  7.24
Ogółem 39 337  6 901  6 901  6 662  948  14.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUDRYCKA Barbara 743 78.38 11.15
PAPKE Paweł 88 9.28 1.32
NASZKIEWICZ Anna 27 2.85 0.41
WCISŁA Jerzy 6 0.63 0.09
MANTUR Mikołaj 7 0.74 0.11
PIŁAT Krzysztof 15 1.58 0.23
KISIEL Cezary Mikołaj 19 2.00 0.29
CWALIŃSKA Monika 23 2.43 0.35
KUSAK Włodzimierz Leszek 7 0.74 0.11
HORDEJUK Bernadeta Justyna 13 1.37 0.20