A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat sokólski 

sokólski
brak 6.80% 7.80% 8.81% 9.81% 10.82% 11.82% 12.82% 13.83% 14.83% 15.84%
danych 7.79% 8.80% 9.80% 10.81% 11.81% 12.81% 13.82% 14.82% 15.83% 16.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 913
Liczba ważnych kart:10 911
Frekwencja wyborcza:18.73%
Liczba głosów ważnych:10 567
% głosów ważnych:96.85%
Liczba głosów na listy komitetu:1 398
% 13.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dąbrowa Białostocka 10 212  2 076  2 075  2 016  259  12.85
Janów 3 568  578  578  561  50  8.91
Korycin 2 714  496  496  485  58  11.96
Krynki 2 778  589  589  570  67  11.75
Kuźnica 3 467  682  681  662  45  6.80
Nowy Dwór 2 416  419  419  401  32  7.98
Sidra 3 077  457  457  442  44  9.95
Sokółka 21 430  4 004  4 004  3 871  652  16.84
Suchowola 5 908  1 116  1 116  1 082  136  12.57
Szudziałowo 2 703  496  496  477  55  11.53
Ogółem 58 273  10 913  10 911  10 567  1 398  13.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUDRYCKA Barbara 1 195 85.48 11.31
PAPKE Paweł 89 6.37 0.84
NASZKIEWICZ Anna 30 2.15 0.28
WCISŁA Jerzy 6 0.43 0.06
MANTUR Mikołaj 11 0.79 0.10
PIŁAT Krzysztof 7 0.50 0.07
KISIEL Cezary Mikołaj 12 0.86 0.11
CWALIŃSKA Monika 18 1.29 0.17
KUSAK Włodzimierz Leszek 14 1.00 0.13
HORDEJUK Bernadeta Justyna 16 1.14 0.15