A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bieszczadzki 18 115  3 444  3 444  3 339  893  26.74
brzozowski 53 054  11 044  11 042  10 643  1 377  12.94
dębicki 108 130  24 482  24 481  23 745  3 658  15.41
jarosławski 98 193  23 515  23 512  22 662  2 803  12.37
jasielski 93 974  22 773  22 768  21 989  3 294  14.98
kolbuszowski 50 123  11 302  11 302  10 977  961  8.75
krośnieński 90 165  19 697  19 692  19 084  3 507  18.38
leżajski 56 088  14 243  14 243  13 829  2 175  15.73
lubaczowski 47 003  9 656  9 656  9 266  1 271  13.72
łańcucki 63 485  15 745  15 738  15 323  1 759  11.48
mielecki 108 929  25 900  25 893  25 253  4 842  19.17
niżański 54 864  11 177  11 176  10 783  1 333  12.36
przemyski 59 472  12 325  12 323  11 766  2 577  21.90
przeworski 63 899  13 521  13 519  13 015  1 497  11.50
ropczycko-sędziszowski 58 140  14 726  14 725  14 269  1 014  7.11
rzeszowski 130 414  34 726  34 711  33 801  3 784  11.19
sanocki 78 026  16 419  16 386  15 890  3 995  25.14
stalowowolski 87 941  20 071  20 064  19 431  4 401  22.65
strzyżowski 49 899  10 537  10 536  10 223  1 253  12.26
tarnobrzeski 44 273  9 739  9 738  9 351  2 500  26.74
leski 22 870  5 417  5 417  5 181  1 381  26.66
Krosno 38 815  10 576  10 574  10 377  3 087  29.75
Przemyśl 52 467  13 286  13 282  12 914  4 263  33.01
Rzeszów 142 640  46 198  46 183  45 315  12 437  27.45
Tarnobrzeg 39 550  9 993  9 989  9 726  3 319  34.13
Ogółem 1 710 529  410 512  410 394  398 152  73 381  18.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 41 867 57.05 10.52
SKOWROŃSKA Krystyna 11 585 15.79 2.91
TOMAŃSKI Piotr 5 435 7.41 1.37
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 3 358 4.58 0.84
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 1 779 2.42 0.45
FRYDRYCH Joanna Zofia 1 039 1.42 0.26
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 1 759 2.40 0.44
KMIECIK Adam Jan 961 1.31 0.24
CISZEK Roman Piotr 815 1.11 0.20
PLUTA Mirosław Stanisław 4 783 6.52 1.20

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  41 867 
PORĘBA Tomasz Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  113 704 
OŻÓG Stanisław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  36 376