A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat ropczycko-sędziszowski 

ropczycko-sędziszowski
brak 4.46% 4.81% 5.16% 5.52% 5.87% 6.22% 6.57% 6.92% 7.28% 7.63%
danych 4.80% 5.15% 5.51% 5.86% 6.21% 6.56% 6.91% 7.27% 7.62% 7.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 140
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 726
Liczba ważnych kart:14 725
Frekwencja wyborcza:25.33%
Liczba głosów ważnych:14 269
% głosów ważnych:96.90%
Liczba głosów na listy komitetu:1 014
% 7.11%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Iwierzyce 6 023  1 528  1 528  1 479  92  6.22
Ostrów 5 650  967  967  925  70  7.57
Ropczyce 21 317  5 539  5 539  5 357  384  7.17
Sędziszów Małopolski 18 656  5 176  5 175  5 052  403  7.98
Wielopole Skrzyńskie 6 494  1 516  1 516  1 456  65  4.46
Ogółem 58 140  14 726  14 725  14 269  1 014  7.11
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 622 61.34 4.36
SKOWROŃSKA Krystyna 197 19.43 1.38
TOMAŃSKI Piotr 31 3.06 0.22
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 22 2.17 0.15
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 40 3.94 0.28
FRYDRYCH Joanna Zofia 21 2.07 0.15
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 26 2.56 0.18
KMIECIK Adam Jan 18 1.78 0.13
CISZEK Roman Piotr 16 1.58 0.11
PLUTA Mirosław Stanisław 21 2.07 0.15