A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Sędziszów Małopolski

Sędziszów Małopolski
brak 4.46% 4.81% 5.16% 5.52% 5.87% 6.22% 6.57% 6.92% 7.28% 7.63%
danych 4.80% 5.15% 5.51% 5.86% 6.21% 6.56% 6.91% 7.27% 7.62% 7.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 656
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 176
Liczba ważnych kart:5 175
Frekwencja wyborcza:27.74%
Liczba głosów ważnych:5 052
% głosów ważnych:97.62%
Liczba głosów na listy komitetu:403
% 7.98%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 257 63.77 5.09
SKOWROŃSKA Krystyna 85 21.09 1.68
TOMAŃSKI Piotr 6 1.49 0.12
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 9 2.23 0.18
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 12 2.98 0.24
FRYDRYCH Joanna Zofia 9 2.23 0.18
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 5 1.24 0.10
KMIECIK Adam Jan 10 2.48 0.20
CISZEK Roman Piotr 3 0.74 0.06
PLUTA Mirosław Stanisław 7 1.74 0.14