A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 181504 Numer obwodu głosowania 1
Okręg wyborczy nr 9 Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie
Województwo PODKARPACKIE Powiat ropczycko-sędziszowski Gmina Sędziszów Małopolski
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Liceum Ogólnokształcące Sędziszów Młp. 39-120 Sędziszów Małopolski Fabryczna 5
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 717
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 717
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 410
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 179
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 231
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 231
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 231
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 231
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 222
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:12
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GOLBA Mieczysław Józef 4
2. KUROWSKA Maria Stanisława 0
3. ZIOBRO Kazimierz Bronisław 5
4. SIEMBIDA Wiesław 1
5. DZIUBIŃSKI Jan 1
6. STRZĘPEK Renata 1
7. URUSKI Piotr Marcin 0
8. SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 0
9. KULIG Irena Dorota 0
10. KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 0
Razem12
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:1
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SIEMBIDA Marcin Cezary 1
2. STEFANOWICZ Witold 0
3. ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 0
4. PAKOSZ Maria 0
5. TOŚ Klaudia Małgorzata 0
6. JĘDRZEJCZYK Roman Józef 0
7. FURTAK Katarzyna Sabina 0
8. KOZŁOWSKA Aleksandra 0
9. SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 0
Razem1
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Tomasz Artur 5
2. WARDA Helena 1
3. KONIECZNY Janusz Kazimierz 0
4. LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 0
5. DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 0
6. WACHAŁOWICZ Barbara Maria 0
7. TOFIL Bronisław Tadeusz 0
8. KOZDĘBA Daniel Witold 0
9. JEDNACZ Przemysław 0
10. KOWALSKA Anna Helena 0
Razem6
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:128
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PORĘBA Tomasz Piotr 102
2. ZAJĄC Alicja Maria 5
3. OŻÓG Stanisław 13
4. PIOTROWICZ Stanisław 1
5. ROMANIUK Bogdan Piotr 0
6. HRYNKIEWICZ Józefa 0
7. PIÓRO Tadeusz Wacław 1
8. WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 3
9. ĆWIERZ Andrzej Bogusław 0
10. BŁĄDEK Lidia 3
Razem128
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NIEWCZAS Marta Agata 1
2. TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 0
3. WASIEWICZ Ewa 0
4. SIDOR Mariusz Piotr 0
5. SKALSKA Justyna 0
6. BARAN Dariusz 0
7. SZELC Grażyna Julia 0
8. BAR Wacław Daniel 0
10. SMUCZ Robert Dariusz 1
Razem2
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:9
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JAWORSKI Kazimierz 1
2. DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 0
3. KLOC Tomasz 0
4. BIALIK Anna Elżbieta 4
5. MUSZYŃSKA Marta Teresa 0
6. STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 0
7. OCHAB Paweł 1
8. SKOWRON Andrzej Jan 1
9. GUZIK Paulina Anna 0
10. SKOCZOWSKI Paweł Piotr 2
Razem9
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:15
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZARĘBSKI Waldemar 11
2. MAŁEK Damian Maciej 0
3. JADACH Janusz 1
4. KIDA Grzegorz Aleksander 0
5. BERKOWICZ Bożena Genowefa 0
6. WALICKI Lech Karol 0
7. MRYCZKO Artur Paweł 0
8. OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 0
9. CHOJNACKA Magdalena Marta 0
10. KORWIN-MIKKE Anna 3
Razem15
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:31
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 20
2. SKOWROŃSKA Krystyna 9
3. TOMAŃSKI Piotr 0
4. CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 1
5. KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 0
6. FRYDRYCH Joanna Zofia 0
7. ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 0
8. KMIECIK Adam Jan 1
9. CISZEK Roman Piotr 0
10. PLUTA Mirosław Stanisław 0
Razem31
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:18
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 4
2. KASPRZAK Mieczysław 0
3. WOSIK Alicja Barbara 0
4. BARTMAN Stanisław Wojciech 0
5. PIEKUT Justyna 0
6. DZIADZIO Dariusz Cezar 0
7. BIAŁEK Ewa Maria 1
8. RYGIEL Wiesław Andrzej 13
9. ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 0
10. OWSIANY Marek 0
Razem18