A  A+ A+

Powiat ropczycko-sędziszowski 

ropczycko-sędziszowski
brak 17.12% 18.18% 19.24% 20.31% 21.37% 22.43% 23.49% 24.55% 25.62% 26.68%
danych 18.17% 19.23% 20.30% 21.36% 22.42% 23.48% 24.54% 25.61% 26.67% 27.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 140
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 726
Liczba ważnych kart:14 725
Frekwencja wyborcza:25.33%
Liczba głosów ważnych:14 269
% głosów ważnych:96.90%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  147  1.03
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  341  2.39
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  941  6.59
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 014  7.11
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  310  2.17
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 744  19.23
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  7 995  56.03
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  594  4.16
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  183  1.28
  Komitety razem 14 269  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Iwierzyce 6 023  1 528  1 528  25.37  1 479  96.79
Ostrów 5 650  967  967  17.12  925  95.66
Ropczyce 21 317  5 539  5 539  25.98  5 357  96.71
Sędziszów Małopolski 18 656  5 176  5 175  27.74  5 052  97.62
Wielopole Skrzyńskie 6 494  1 516  1 516  23.34  1 456  96.04
Powiat ogółem 58 140  14 726  14 725  25.33  14 269  96.90