A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat ropczycko-sędziszowski 

ropczycko-sędziszowski
brak 1.44% 1.57% 1.71% 1.84% 1.98% 2.11% 2.24% 2.38% 2.51% 2.65%
danych 1.56% 1.70% 1.83% 1.97% 2.10% 2.23% 2.37% 2.50% 2.64% 2.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 140
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 726
Liczba ważnych kart:14 725
Frekwencja wyborcza:25.33%
Liczba głosów ważnych:14 269
% głosów ważnych:96.90%
Liczba głosów na listy komitetu:310
% 2.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Iwierzyce 6 023  1 528  1 528  1 479  28  1.89
Ostrów 5 650  967  967  925  23  2.49
Ropczyce 21 317  5 539  5 539  5 357  149  2.78
Sędziszów Małopolski 18 656  5 176  5 175  5 052  89  1.76
Wielopole Skrzyńskie 6 494  1 516  1 516  1 456  21  1.44
Ogółem 58 140  14 726  14 725  14 269  310  2.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 145 46.77 1.02
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 19 6.13 0.13
KLOC Tomasz 14 4.52 0.10
BIALIK Anna Elżbieta 18 5.81 0.13
MUSZYŃSKA Marta Teresa 6 1.94 0.04
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 8 2.58 0.06
OCHAB Paweł 35 11.29 0.25
SKOWRON Andrzej Jan 11 3.55 0.08
GUZIK Paulina Anna 12 3.87 0.08
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 42 13.55 0.29