A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Polska
brak 1.87% 2.29% 2.70% 3.12% 3.54% 3.96% 4.37% 4.79% 5.21% 5.62%
danych 2.28% 2.69% 3.11% 3.53% 3.95% 4.36% 4.78% 5.20% 5.61% 6.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 636 537
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 301 650
Liczba ważnych kart:7 297 490
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:7 069 485
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:223 733
% 3.16%

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w okręgach wyborczych

Okręg wyborczy Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Okręg wyborczy nr 1
w Gdańsku
1 769 312  472 693  472 447  459 105  9 539  2.08
Okręg wyborczy nr 2
w Bydgoszczy
1 648 127  372 408  372 342  358 763  6 695  1.87
Okręg wyborczy nr 3
w Olsztynie
2 110 287  408 182  408 071  395 040  10 010  2.53
Okręg wyborczy nr 4
w Warszawie I
2 200 697  779 816  777 613  762 886  30 196  3.96
Okręg wyborczy nr 5
w Warszawie II
2 020 737  405 873  405 802  392 066  10 485  2.67
Okręg wyborczy nr 6
w Łodzi
2 036 030  483 069  482 918  468 467  11 332  2.42
Okręg wyborczy nr 7
w Poznaniu
2 720 826  610 188  609 993  585 119  16 144  2.76
Okręg wyborczy nr 8
w Lublinie
1 750 992  411 355  411 279  399 483  10 464  2.62
Okręg wyborczy nr 9
w Rzeszowie
1 710 529  410 512  410 394  398 152  13 820  3.47
Okręg wyborczy nr 10
w Krakowie
3 686 945  949 321  948 975  915 211  55 278  6.04
Okręg wyborczy nr 11
w Katowicach
3 673 738  872 659  872 417  847 419  23 054  2.72
Okręg wyborczy nr 12 we Wrocławiu 3 147 531  684 245  684 083  662 066  16 369  2.47
Okręg wyborczy nr 13
w Gorzowie Wielkopolskim
2 160 786  441 329  441 156  425 708  10 347  2.43
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  223 733  3.16

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w województwach

Województwo Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
DOLNOŚLĄSKIE 2 328 361  537 210  537 070  520 699  12 417  2.38
KUJAWSKO-POMORSKIE 1 648 127  372 408  372 342  358 763  6 695  1.87
LUBELSKIE 1 750 992  411 355  411 279  399 483  10 464  2.62
LUBUSKIE 807 818  155 939  155 896  150 224  3 236  2.15
ŁÓDZKIE 2 036 030  483 069  482 918  468 467  11 332  2.42
MAŁOPOLSKIE 2 644 574  730 056  729 742  703 948  48 714  6.92
MAZOWIECKIE 4 221 434  1 185 689  1 183 415  1 154 952  40 681  3.52
OPOLSKIE 819 170  147 035  147 013  141 367  3 952  2.80
PODKARPACKIE 1 710 529  410 512  410 394  398 152  13 820  3.47
PODLASKIE 961 030  207 999  207 931  202 343  5 653  2.79
POMORSKIE 1 769 312  472 693  472 447  459 105  9 539  2.08
ŚLĄSKIE 3 673 738  872 659  872 417  847 419  23 054  2.72
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 042 371  219 265  219 233  211 263  6 564  3.11
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 149 257  200 183  200 140  192 697  4 357  2.26
WIELKOPOLSKIE 2 720 826  610 188  609 993  585 119  16 144  2.76
ZACHODNIOPOMORSKIE 1 352 968  285 390  285 260  275 484  7 111  2.58
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  223 733  3.16