A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
augustowski 47 820  8 464  8 459  8 229  195  2.37
białostocki 116 248  25 729  25 723  25 062  830  3.31
bielski 48 226  9 822  9 815  9 581  479  5.00
grajewski 39 337  6 901  6 901  6 662  80  1.20
hajnowski 39 336  5 974  5 973  5 737  89  1.55
kolneński 31 766  5 472  5 472  5 280  81  1.53
łomżyński 41 522  7 189  7 186  6 961  137  1.97
moniecki 34 672  5 763  5 763  5 573  115  2.06
sejneński 17 185  2 657  2 657  2 578  46  1.78
siemiatycki 39 342  7 317  7 315  7 104  136  1.91
sokólski 58 273  10 913  10 911  10 567  204  1.93
suwalski 29 127  4 503  4 500  4 355  115  2.64
wysokomazowiecki 47 998  11 080  11 078  10 801  150  1.39
zambrowski 36 800  7 736  7 735  7 387  127  1.72
Białystok 228 876  66 327  66 297  64 832  2 253  3.48
Łomża 49 512  10 958  10 955  10 714  299  2.79
Suwałki 54 990  11 194  11 191  10 920  317  2.90
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  130  1.90
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  145  2.71
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  154  2.12
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  137  2.43
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  228  2.13
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  140  1.84
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  205  1.83
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  113  1.53
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  110  2.19
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  121  1.91
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  71  1.98
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  111  2.13
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  282  7.50
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  383  2.37
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  264  2.20
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  126  1.68
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  157  1.74
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  88  3.23
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  57  2.19
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  456  2.30
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  879  2.38
Ogółem 2 110 287  408 182  408 071  395 040  10 010  2.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻALEK Jacek 5 448 54.43 1.38
ŁUBIŃSKI Wiesław 846 8.45 0.21
KOBIELA Renata Małgorzata 878 8.77 0.22
ROSZKOWSKI Jacek 563 5.62 0.14
PŁACZKOWSKA-BUJKO Katarzyna Marta 276 2.76 0.07
KĘDRA-PTASZYŃSKA Dorota 585 5.84 0.15
ADAMCZAK Ryszard Henryk 203 2.03 0.05
RZEMIENIECKA Beata Jolanta 202 2.02 0.05
KŁOCZKO Grzegorz 483 4.83 0.12
TRAWIŃSKA Halina 526 5.25 0.13

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KARSKI Karol Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  67 997 
KUDRYCKA Barbara Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  61 418