A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat augustowski 

augustowski
brak 1.02% 1.36% 1.70% 2.03% 2.37% 2.71% 3.05% 3.39% 3.72% 4.06%
danych 1.35% 1.69% 2.02% 2.36% 2.70% 3.04% 3.38% 3.71% 4.05% 4.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 820
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 464
Liczba ważnych kart:8 459
Frekwencja wyborcza:17.70%
Liczba głosów ważnych:8 229
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:195
% 2.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Augustów 24 295  4 904  4 901  4 782  130  2.72
Augustów 5 427  883  881  858  10  1.17
Bargłów Kościelny 4 557  497  497  491  1.02
Lipsk 4 584  718  718  694  15  2.16
Nowinka 2 434  430  430  410  1.95
Płaska 2 182  348  348  341  15  4.40
Sztabin 4 341  684  684  653  12  1.84
Ogółem 47 820  8 464  8 459  8 229  195  2.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻALEK Jacek 138 70.77 1.68
ŁUBIŃSKI Wiesław 6 3.08 0.07
KOBIELA Renata Małgorzata 9 4.62 0.11
ROSZKOWSKI Jacek 12 6.15 0.15
PŁACZKOWSKA-BUJKO Katarzyna Marta 2 1.03 0.02
KĘDRA-PTASZYŃSKA Dorota 3 1.54 0.04
ADAMCZAK Ryszard Henryk 0 0.00 0.00
RZEMIENIECKA Beata Jolanta 1 0.51 0.01
KŁOCZKO Grzegorz 15 7.69 0.18
TRAWIŃSKA Halina 9 4.62 0.11