A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat kolneński 

kolneński
brak 0.60% 0.76% 0.92% 1.08% 1.24% 1.40% 1.55% 1.71% 1.87% 2.03%
danych 0.75% 0.91% 1.07% 1.23% 1.39% 1.54% 1.70% 1.86% 2.02% 2.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:31 766
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 472
Liczba ważnych kart:5 472
Frekwencja wyborcza:17.23%
Liczba głosów ważnych:5 280
% głosów ważnych:96.49%
Liczba głosów na listy komitetu:81
% 1.53%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kolno 8 704  1 625  1 625  1 553  34  2.19
Grabowo 2 932  512  512  496  0.60
Kolno 6 891  1 146  1 146  1 118  15  1.34
Mały Płock 4 072  621  621  597  1.17
Stawiski 5 186  829  829  796  16  2.01
Turośl 3 981  739  739  720  0.83
Ogółem 31 766  5 472  5 472  5 280  81  1.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻALEK Jacek 51 62.96 0.97
ŁUBIŃSKI Wiesław 2 2.47 0.04
KOBIELA Renata Małgorzata 6 7.41 0.11
ROSZKOWSKI Jacek 4 4.94 0.08
PŁACZKOWSKA-BUJKO Katarzyna Marta 5 6.17 0.09
KĘDRA-PTASZYŃSKA Dorota 3 3.70 0.06
ADAMCZAK Ryszard Henryk 2 2.47 0.04
RZEMIENIECKA Beata Jolanta 1 1.23 0.02
KŁOCZKO Grzegorz 0 0.00 0.00
TRAWIŃSKA Halina 7 8.64 0.13