A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat zambrowski 

zambrowski
brak 0.60% 0.77% 0.95% 1.12% 1.29% 1.47% 1.64% 1.81% 1.98% 2.16%
danych 0.76% 0.94% 1.11% 1.28% 1.46% 1.63% 1.80% 1.97% 2.15% 2.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 736
Liczba ważnych kart:7 735
Frekwencja wyborcza:21.02%
Liczba głosów ważnych:7 387
% głosów ważnych:95.50%
Liczba głosów na listy komitetu:127
% 1.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zambrów 18 201  3 660  3 659  3 560  83  2.33
Kołaki Kościelne 1 961  557  557  543  1.47
Rutki 4 877  1 033  1 033  918  15  1.63
Szumowo 3 977  894  894  872  12  1.38
Zambrów 7 784  1 592  1 592  1 494  0.60
Ogółem 36 800  7 736  7 735  7 387  127  1.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻALEK Jacek 91 71.65 1.23
ŁUBIŃSKI Wiesław 4 3.15 0.05
KOBIELA Renata Małgorzata 8 6.30 0.11
ROSZKOWSKI Jacek 7 5.51 0.09
PŁACZKOWSKA-BUJKO Katarzyna Marta 5 3.94 0.07
KĘDRA-PTASZYŃSKA Dorota 3 2.36 0.04
ADAMCZAK Ryszard Henryk 5 3.94 0.07
RZEMIENIECKA Beata Jolanta 0 0.00 0.00
KŁOCZKO Grzegorz 3 2.36 0.04
TRAWIŃSKA Halina 1 0.79 0.01