A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat hajnowski 

hajnowski
brak 0.00% 0.32% 0.63% 0.95% 1.27% 1.59% 1.90% 2.22% 2.54% 2.85%
danych 0.31% 0.62% 0.94% 1.26% 1.58% 1.89% 2.21% 2.53% 2.84% 3.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 974
Liczba ważnych kart:5 973
Frekwencja wyborcza:15.19%
Liczba głosów ważnych:5 737
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:89
% 1.55%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hajnówka 18 502  3 091  3 090  2 986  46  1.54
Białowieża 1 997  386  386  376  1.86
Czeremcha 2 969  374  374  344  2.03
Czyże 2 007  223  223  213  0.00
Dubicze Cerkiewne 1 481  135  135  126  3.17
Hajnówka 3 445  456  456  438  0.68
Kleszczele 2 364  367  367  350  2.29
Narew 3 256  449  449  427  1.64
Narewka 3 315  493  493  477  1.47
Ogółem 39 336  5 974  5 973  5 737  89  1.55
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻALEK Jacek 59 66.29 1.03
ŁUBIŃSKI Wiesław 3 3.37 0.05
KOBIELA Renata Małgorzata 6 6.74 0.10
ROSZKOWSKI Jacek 4 4.49 0.07
PŁACZKOWSKA-BUJKO Katarzyna Marta 1 1.12 0.02
KĘDRA-PTASZYŃSKA Dorota 7 7.87 0.12
ADAMCZAK Ryszard Henryk 0 0.00 0.00
RZEMIENIECKA Beata Jolanta 2 2.25 0.03
KŁOCZKO Grzegorz 3 3.37 0.05
TRAWIŃSKA Halina 4 4.49 0.07