A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat giżycki 

giżycki
brak 0.37% 0.56% 0.75% 0.95% 1.14% 1.33% 1.52% 1.71% 1.91% 2.10%
danych 0.55% 0.74% 0.94% 1.13% 1.32% 1.51% 1.70% 1.90% 2.09% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 687
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 881
Liczba ważnych kart:7 878
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:7 589
% głosów ważnych:96.33%
Liczba głosów na listy komitetu:140
% 1.84%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Giżycko 24 298  5 057  5 055  4 914  94  1.91
Giżycko 6 596  908  908  872  20  2.29
Kruklanki 2 524  275  275  267  0.37
Miłki 3 108  308  308  292  1.03
Ryn 4 861  569  569  527  1.71
Wydminy 5 300  764  763  717  13  1.81
Ogółem 46 687  7 881  7 878  7 589  140  1.84
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻALEK Jacek 60 42.86 0.79
ŁUBIŃSKI Wiesław 11 7.86 0.14
KOBIELA Renata Małgorzata 17 12.14 0.22
ROSZKOWSKI Jacek 12 8.57 0.16
PŁACZKOWSKA-BUJKO Katarzyna Marta 4 2.86 0.05
KĘDRA-PTASZYŃSKA Dorota 7 5.00 0.09
ADAMCZAK Ryszard Henryk 8 5.71 0.11
RZEMIENIECKA Beata Jolanta 2 1.43 0.03
KŁOCZKO Grzegorz 10 7.14 0.13
TRAWIŃSKA Halina 9 6.43 0.12