A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Województwo warmińsko-mazurskie

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
brak 1.53% 2.13% 2.72% 3.32% 3.92% 4.52% 5.11% 5.71% 6.31% 6.90%
danych 2.12% 2.71% 3.31% 3.91% 4.51% 5.10% 5.70% 6.30% 6.89% 7.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 149 257
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:200 183
Liczba ważnych kart:200 140
Frekwencja wyborcza:17.42%
Liczba głosów ważnych:192 697
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:4 357
% 2.26%

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  130  1.90
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  145  2.71
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  154  2.12
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  137  2.43
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  228  2.13
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  140  1.84
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  205  1.83
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  113  1.53
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  110  2.19
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  121  1.91
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  71  1.98
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  111  2.13
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  282  7.50
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  383  2.37
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  264  2.20
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  126  1.68
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  157  1.74
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  88  3.23
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  57  2.19
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  456  2.30
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  879  2.38
Ogółem 1 149 257  200 183  200 140  192 697  4 357  2.26