A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat ropczycko-sędziszowski 

ropczycko-sędziszowski
brak 1.83% 2.05% 2.28% 2.50% 2.72% 2.95% 3.17% 3.39% 3.61% 3.84%
danych 2.04% 2.27% 2.49% 2.71% 2.94% 3.16% 3.38% 3.60% 3.83% 4.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 140
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 726
Liczba ważnych kart:14 725
Frekwencja wyborcza:25.33%
Liczba głosów ważnych:14 269
% głosów ważnych:96.90%
Liczba głosów na listy komitetu:341
% 2.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Iwierzyce 6 023  1 528  1 528  1 479  60  4.06
Ostrów 5 650  967  967  925  28  3.03
Ropczyce 21 317  5 539  5 539  5 357  98  1.83
Sędziszów Małopolski 18 656  5 176  5 175  5 052  122  2.41
Wielopole Skrzyńskie 6 494  1 516  1 516  1 456  33  2.27
Ogółem 58 140  14 726  14 725  14 269  341  2.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 205 60.12 1.44
WARDA Helena 27 7.92 0.19
KONIECZNY Janusz Kazimierz 29 8.50 0.20
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 11 3.23 0.08
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 8 2.35 0.06
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 10 2.93 0.07
TOFIL Bronisław Tadeusz 5 1.47 0.04
KOZDĘBA Daniel Witold 11 3.23 0.08
JEDNACZ Przemysław 5 1.47 0.04
KOWALSKA Anna Helena 30 8.80 0.21