A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat ropczycko-sędziszowski 

ropczycko-sędziszowski
brak 0.88% 0.94% 0.99% 1.05% 1.10% 1.16% 1.21% 1.27% 1.32% 1.38%
danych 0.93% 0.98% 1.04% 1.09% 1.15% 1.20% 1.26% 1.31% 1.37% 1.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 140
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 726
Liczba ważnych kart:14 725
Frekwencja wyborcza:25.33%
Liczba głosów ważnych:14 269
% głosów ważnych:96.90%
Liczba głosów na listy komitetu:178
% 1.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Iwierzyce 6 023  1 528  1 528  1 479  13  0.88
Ostrów 5 650  967  967  925  10  1.08
Ropczyce 21 317  5 539  5 539  5 357  65  1.21
Sędziszów Małopolski 18 656  5 176  5 175  5 052  72  1.43
Wielopole Skrzyńskie 6 494  1 516  1 516  1 456  18  1.24
Ogółem 58 140  14 726  14 725  14 269  178  1.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEMBIDA Marcin Cezary 82 46.07 0.57
STEFANOWICZ Witold 15 8.43 0.11
ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 16 8.99 0.11
PAKOSZ Maria 10 5.62 0.07
TOŚ Klaudia Małgorzata 13 7.30 0.09
JĘDRZEJCZYK Roman Józef 21 11.80 0.15
FURTAK Katarzyna Sabina 5 2.81 0.04
KOZŁOWSKA Aleksandra 6 3.37 0.04
SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 10 5.62 0.07