A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat ropczycko-sędziszowski 

ropczycko-sędziszowski
brak 5.49% 5.68% 5.87% 6.06% 6.25% 6.45% 6.64% 6.83% 7.02% 7.21%
danych 5.67% 5.86% 6.05% 6.24% 6.44% 6.63% 6.82% 7.01% 7.20% 7.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 140
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 726
Liczba ważnych kart:14 725
Frekwencja wyborcza:25.33%
Liczba głosów ważnych:14 269
% głosów ważnych:96.90%
Liczba głosów na listy komitetu:941
% 6.59%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Iwierzyce 6 023  1 528  1 528  1 479  99  6.69
Ostrów 5 650  967  967  925  52  5.62
Ropczyce 21 317  5 539  5 539  5 357  336  6.27
Sędziszów Małopolski 18 656  5 176  5 175  5 052  374  7.40
Wielopole Skrzyńskie 6 494  1 516  1 516  1 456  80  5.49
Ogółem 58 140  14 726  14 725  14 269  941  6.59
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZARĘBSKI Waldemar 524 55.69 3.67
MAŁEK Damian Maciej 59 6.27 0.41
JADACH Janusz 20 2.13 0.14
KIDA Grzegorz Aleksander 16 1.70 0.11
BERKOWICZ Bożena Genowefa 19 2.02 0.13
WALICKI Lech Karol 53 5.63 0.37
MRYCZKO Artur Paweł 14 1.49 0.10
OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 15 1.59 0.11
CHOJNACKA Magdalena Marta 15 1.59 0.11
KORWIN-MIKKE Anna 206 21.89 1.44