A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Polska
brak 5.78% 6.07% 6.36% 6.65% 6.94% 7.23% 7.52% 7.81% 8.10% 8.39%
danych 6.06% 6.35% 6.64% 6.93% 7.22% 7.51% 7.80% 8.09% 8.38% 8.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 636 537
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 301 650
Liczba ważnych kart:7 297 490
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:7 069 485
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:505 586
% 7.15%

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w okręgach wyborczych

Okręg wyborczy Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Okręg wyborczy nr 1
w Gdańsku
1 769 312  472 693  472 447  459 105  30 324  6.61
Okręg wyborczy nr 2
w Bydgoszczy
1 648 127  372 408  372 342  358 763  20 753  5.78
Okręg wyborczy nr 3
w Olsztynie
2 110 287  408 182  408 071  395 040  28 412  7.19
Okręg wyborczy nr 4
w Warszawie I
2 200 697  779 816  777 613  762 886  49 794  6.53
Okręg wyborczy nr 5
w Warszawie II
2 020 737  405 873  405 802  392 066  27 671  7.06
Okręg wyborczy nr 6
w Łodzi
2 036 030  483 069  482 918  468 467  29 202  6.23
Okręg wyborczy nr 7
w Poznaniu
2 720 826  610 188  609 993  585 119  40 540  6.93
Okręg wyborczy nr 8
w Lublinie
1 750 992  411 355  411 279  399 483  27 482  6.88
Okręg wyborczy nr 9
w Rzeszowie
1 710 529  410 512  410 394  398 152  28 474  7.15
Okręg wyborczy nr 10
w Krakowie
3 686 945  949 321  948 975  915 211  72 393  7.91
Okręg wyborczy nr 11
w Katowicach
3 673 738  872 659  872 417  847 419  73 573  8.68
Okręg wyborczy nr 12 we Wrocławiu 3 147 531  684 245  684 083  662 066  47 615  7.19
Okręg wyborczy nr 13
w Gorzowie Wielkopolskim
2 160 786  441 329  441 156  425 708  29 353  6.90
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  505 586  7.15

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w województwach

Województwo Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
DOLNOŚLĄSKIE 2 328 361  537 210  537 070  520 699  36 901  7.09
KUJAWSKO-POMORSKIE 1 648 127  372 408  372 342  358 763  20 753  5.78
LUBELSKIE 1 750 992  411 355  411 279  399 483  27 482  6.88
LUBUSKIE 807 818  155 939  155 896  150 224  10 464  6.97
ŁÓDZKIE 2 036 030  483 069  482 918  468 467  29 202  6.23
MAŁOPOLSKIE 2 644 574  730 056  729 742  703 948  58 362  8.29
MAZOWIECKIE 4 221 434  1 185 689  1 183 415  1 154 952  77 465  6.71
OPOLSKIE 819 170  147 035  147 013  141 367  10 714  7.58
PODKARPACKIE 1 710 529  410 512  410 394  398 152  28 474  7.15
PODLASKIE 961 030  207 999  207 931  202 343  14 553  7.19
POMORSKIE 1 769 312  472 693  472 447  459 105  30 324  6.61
ŚLĄSKIE 3 673 738  872 659  872 417  847 419  73 573  8.68
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 042 371  219 265  219 233  211 263  14 031  6.64
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 149 257  200 183  200 140  192 697  13 859  7.19
WIELKOPOLSKIE 2 720 826  610 188  609 993  585 119  40 540  6.93
ZACHODNIOPOMORSKIE 1 352 968  285 390  285 260  275 484  18 889  6.86
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  505 586  7.15

Przyznane mandaty

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
MARUSIK Michał Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  20 538 
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 10  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  27 995 
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 11  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  67 928 
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 12  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  29 505