A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Województwo warmińsko-mazurskie

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
brak 5.24% 5.62% 6.00% 6.38% 6.76% 7.14% 7.51% 7.89% 8.27% 8.65%
danych 5.61% 5.99% 6.37% 6.75% 7.13% 7.50% 7.88% 8.26% 8.64% 9.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 149 257
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:200 183
Liczba ważnych kart:200 140
Frekwencja wyborcza:17.42%
Liczba głosów ważnych:192 697
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:13 859
% 7.19%

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  459  6.71
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  336  6.27
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  382  5.27
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  435  7.72
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  968  9.03
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  674  8.88
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  741  6.60
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  448  6.08
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  447  8.89
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  552  8.70
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  221  6.17
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  273  5.24
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  240  6.38
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  1 302  8.04
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  781  6.50
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  421  5.60
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  557  6.19
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  180  6.61
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  161  6.18
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  1 423  7.17
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  2 858  7.75
Ogółem 1 149 257  200 183  200 140  192 697  13 859  7.19