A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat ełcki 

ełcki
brak 2.46% 3.21% 3.97% 4.72% 5.48% 6.23% 6.98% 7.74% 8.49% 9.25%
danych 3.20% 3.96% 4.71% 5.47% 6.22% 6.97% 7.73% 8.48% 9.24% 10%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 153
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 090
Liczba ważnych kart:11 090
Frekwencja wyborcza:16.04%
Liczba głosów ważnych:10 723
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:968
% 9.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ełk 46 091  8 475  8 475  8 232  823  10.00
Ełk 8 545  1 104  1 104  1 062  67  6.31
Kalinowo 5 461  540  540  499  34  6.81
Prostki 5 920  632  632  605  36  5.95
Stare Juchy 3 136  339  339  325  2.46
Ogółem 69 153  11 090  11 090  10 723  968  9.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WYRĘBEK Andrzej Piotr 245 25.31 2.28
MEGER Adrian Franciszek 24 2.48 0.22
FILIPOWICZ Mariusz Robert 480 49.59 4.48
WINOWSKA Urszula 42 4.34 0.39
GONCZARUK Paweł 14 1.45 0.13
GOŁASZEWSKA Małgorzata 25 2.58 0.23
SZYDLARSKI Michał 18 1.86 0.17
SIDZ Agata 16 1.65 0.15
MICHALIK Paweł Jakub 83 8.57 0.77
KLUSKIEWICZ Anna Maria 21 2.17 0.20