A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat iławski 

iławski
brak 4.23% 4.91% 5.59% 6.27% 6.95% 7.63% 8.31% 8.99% 9.67% 10.35%
danych 4.90% 5.58% 6.26% 6.94% 7.62% 8.30% 8.98% 9.66% 10.34% 11.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 809
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 811
Liczba ważnych kart:11 808
Frekwencja wyborcza:16.00%
Liczba głosów ważnych:11 222
% głosów ważnych:95.04%
Liczba głosów na listy komitetu:741
% 6.60%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Iława 27 700  5 717  5 715  5 476  342  6.25
Lubawa 7 575  1 402  1 401  1 321  85  6.43
Iława 9 692  1 206  1 206  1 146  90  7.85
Kisielice 4 916  542  542  497  21  4.23
Lubawa 8 166  1 269  1 269  1 189  80  6.73
Susz 10 093  1 113  1 113  1 058  64  6.05
Zalewo 5 667  562  562  535  59  11.03
Ogółem 73 809  11 811  11 808  11 222  741  6.60
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WYRĘBEK Andrzej Piotr 412 55.60 3.67
MEGER Adrian Franciszek 38 5.13 0.34
FILIPOWICZ Mariusz Robert 64 8.64 0.57
WINOWSKA Urszula 27 3.64 0.24
GONCZARUK Paweł 25 3.37 0.22
GOŁASZEWSKA Małgorzata 51 6.88 0.45
SZYDLARSKI Michał 30 4.05 0.27
SIDZ Agata 38 5.13 0.34
MICHALIK Paweł Jakub 21 2.83 0.19
KLUSKIEWICZ Anna Maria 35 4.72 0.31