A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat braniewski 

braniewski
brak 3.14% 3.58% 4.01% 4.45% 4.89% 5.33% 5.76% 6.20% 6.64% 7.07%
danych 3.57% 4.00% 4.44% 4.88% 5.32% 5.75% 6.19% 6.63% 7.06% 7.51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 821
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 617
Liczba ważnych kart:5 617
Frekwencja wyborcza:16.13%
Liczba głosów ważnych:5 358
% głosów ważnych:95.39%
Liczba głosów na listy komitetu:336
% 6.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Braniewo 13 934  2 858  2 858  2 739  182  6.64
Braniewo 4 968  650  650  612  41  6.70
Frombork 3 269  568  568  535  37  6.92
Lelkowo 2 534  315  315  308  14  4.55
Pieniężno 5 575  696  696  656  35  5.34
Płoskinia 2 075  262  262  253  19  7.51
Wilczęta 2 466  268  268  255  3.14
Ogółem 34 821  5 617  5 617  5 358  336  6.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WYRĘBEK Andrzej Piotr 182 54.17 3.40
MEGER Adrian Franciszek 26 7.74 0.49
FILIPOWICZ Mariusz Robert 20 5.95 0.37
WINOWSKA Urszula 21 6.25 0.39
GONCZARUK Paweł 9 2.68 0.17
GOŁASZEWSKA Małgorzata 15 4.46 0.28
SZYDLARSKI Michał 21 6.25 0.39
SIDZ Agata 14 4.17 0.26
MICHALIK Paweł Jakub 8 2.38 0.15
KLUSKIEWICZ Anna Maria 20 5.95 0.37