A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat ropczycko-sędziszowski 

ropczycko-sędziszowski
brak 9.38% 11.32% 13.25% 15.19% 17.13% 19.07% 21.00% 22.94% 24.88% 26.81%
danych 11.31% 13.24% 15.18% 17.12% 19.06% 20.99% 22.93% 24.87% 26.80% 28.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 140
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 726
Liczba ważnych kart:14 725
Frekwencja wyborcza:25.33%
Liczba głosów ważnych:14 269
% głosów ważnych:96.90%
Liczba głosów na listy komitetu:2 744
% 19.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Iwierzyce 6 023  1 528  1 528  1 479  147  9.94
Ostrów 5 650  967  967  925  212  22.92
Ropczyce 21 317  5 539  5 539  5 357  1 540  28.75
Sędziszów Małopolski 18 656  5 176  5 175  5 052  474  9.38
Wielopole Skrzyńskie 6 494  1 516  1 516  1 456  371  25.48
Ogółem 58 140  14 726  14 725  14 269  2 744  19.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 265 9.66 1.86
KASPRZAK Mieczysław 23 0.84 0.16
WOSIK Alicja Barbara 30 1.09 0.21
BARTMAN Stanisław Wojciech 64 2.33 0.45
PIEKUT Justyna 40 1.46 0.28
DZIADZIO Dariusz Cezar 20 0.73 0.14
BIAŁEK Ewa Maria 17 0.62 0.12
RYGIEL Wiesław Andrzej 2 269 82.69 15.90
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 7 0.26 0.05
OWSIANY Marek 9 0.33 0.06