A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Województwo podkarpackie

PODKARPACKIE
brak 2.60% 4.26% 5.93% 7.59% 9.25% 10.92% 12.58% 14.24% 15.90% 17.57%
danych 4.25% 5.92% 7.58% 9.24% 10.91% 12.57% 14.23% 15.89% 17.56% 19.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 710 529
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:410 512
Liczba ważnych kart:410 394
Frekwencja wyborcza:24.00%
Liczba głosów ważnych:398 152
% głosów ważnych:97.02%
Liczba głosów na listy komitetu:28 927
% 7.27%

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bieszczadzki 18 115  3 444  3 444  3 339  405  12.13
brzozowski 53 054  11 044  11 042  10 643  1 221  11.47
dębicki 108 130  24 482  24 481  23 745  1 590  6.70
jarosławski 98 193  23 515  23 512  22 662  2 822  12.45
jasielski 93 974  22 773  22 768  21 989  1 425  6.48
kolbuszowski 50 123  11 302  11 302  10 977  710  6.47
krośnieński 90 165  19 697  19 692  19 084  1 193  6.25
leżajski 56 088  14 243  14 243  13 829  562  4.06
lubaczowski 47 003  9 656  9 656  9 266  1 495  16.13
łańcucki 63 485  15 745  15 738  15 323  1 138  7.43
mielecki 108 929  25 900  25 893  25 253  1 700  6.73
niżański 54 864  11 177  11 176  10 783  656  6.08
przemyski 59 472  12 325  12 323  11 766  895  7.61
przeworski 63 899  13 521  13 519  13 015  1 849  14.21
ropczycko-sędziszowski 58 140  14 726  14 725  14 269  2 744  19.23
rzeszowski 130 414  34 726  34 711  33 801  1 963  5.81
sanocki 78 026  16 419  16 386  15 890  1 379  8.68
stalowowolski 87 941  20 071  20 064  19 431  505  2.60
strzyżowski 49 899  10 537  10 536  10 223  760  7.43
tarnobrzeski 44 273  9 739  9 738  9 351  545  5.83
leski 22 870  5 417  5 417  5 181  478  9.23
Krosno 38 815  10 576  10 574  10 377  359  3.46
Przemyśl 52 467  13 286  13 282  12 914  337  2.61
Rzeszów 142 640  46 198  46 183  45 315  1 799  3.97
Tarnobrzeg 39 550  9 993  9 989  9 726  397  4.08
Ogółem 1 710 529  410 512  410 394  398 152  28 927  7.27