A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat krośnieński 

krośnieński
brak 4.15% 4.58% 5.01% 5.44% 5.87% 6.30% 6.73% 7.16% 7.59% 8.02%
danych 4.57% 5.00% 5.43% 5.86% 6.29% 6.72% 7.15% 7.58% 8.01% 8.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:90 165
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 697
Liczba ważnych kart:19 692
Frekwencja wyborcza:21.85%
Liczba głosów ważnych:19 084
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:1 193
% 6.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chorkówka 10 630  2 259  2 259  2 189  185  8.45
Dukla 11 848  2 334  2 333  2 262  172  7.60
Iwonicz-Zdrój 8 632  2 062  2 062  1 995  144  7.22
Jedlicze 12 464  2 394  2 393  2 319  127  5.48
Korczyna 8 934  1 888  1 888  1 824  143  7.84
Krościenko Wyżne 4 341  1 022  1 022  1 010  62  6.14
Miejsce Piastowe 10 978  2 775  2 774  2 676  111  4.15
Rymanów 13 348  3 270  3 268  3 168  170  5.37
Wojaszówka 7 391  1 318  1 318  1 283  64  4.99
Jaśliska 1 599  375  375  358  15  4.19
Ogółem 90 165  19 697  19 692  19 084  1 193  6.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 677 56.75 3.55
KASPRZAK Mieczysław 86 7.21 0.45
WOSIK Alicja Barbara 184 15.42 0.96
BARTMAN Stanisław Wojciech 37 3.10 0.19
PIEKUT Justyna 27 2.26 0.14
DZIADZIO Dariusz Cezar 24 2.01 0.13
BIAŁEK Ewa Maria 19 1.59 0.10
RYGIEL Wiesław Andrzej 17 1.42 0.09
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 18 1.51 0.09
OWSIANY Marek 104 8.72 0.54