A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat sanocki 

sanocki
brak 5.14% 6.43% 7.72% 9.00% 10.29% 11.58% 12.87% 14.16% 15.44% 16.73%
danych 6.42% 7.71% 8.99% 10.28% 11.57% 12.86% 14.15% 15.43% 16.72% 18.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 026
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 419
Liczba ważnych kart:16 386
Frekwencja wyborcza:21.04%
Liczba głosów ważnych:15 890
% głosów ważnych:96.97%
Liczba głosów na listy komitetu:1 379
% 8.68%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sanok 31 871  7 870  7 838  7 646  393  5.14
Besko 3 487  619  619  588  60  10.20
Bukowsko 4 331  792  792  761  110  14.45
Komańcza 4 661  592  592  566  102  18.02
Sanok 14 044  2 844  2 844  2 753  250  9.08
Tyrawa Wołoska 1 570  181  181  174  24  13.79
Zagórz 10 567  2 054  2 054  1 993  271  13.60
Zarszyn 7 495  1 467  1 466  1 409  169  11.99
Ogółem 78 026  16 419  16 386  15 890  1 379  8.68
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 291 21.10 1.83
KASPRZAK Mieczysław 73 5.29 0.46
WOSIK Alicja Barbara 880 63.81 5.54
BARTMAN Stanisław Wojciech 9 0.65 0.06
PIEKUT Justyna 14 1.02 0.09
DZIADZIO Dariusz Cezar 10 0.73 0.06
BIAŁEK Ewa Maria 6 0.44 0.04
RYGIEL Wiesław Andrzej 5 0.36 0.03
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 8 0.58 0.05
OWSIANY Marek 83 6.02 0.52