A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat niżański 

niżański
brak 4.37% 5.07% 5.76% 6.46% 7.15% 7.85% 8.54% 9.24% 9.93% 10.63%
danych 5.06% 5.75% 6.45% 7.14% 7.84% 8.53% 9.23% 9.92% 10.62% 11.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 864
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 177
Liczba ważnych kart:11 176
Frekwencja wyborcza:20.37%
Liczba głosów ważnych:10 783
% głosów ważnych:96.48%
Liczba głosów na listy komitetu:656
% 6.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Harasiuki 5 097  889  889  834  87  10.43
Jarocin 4 446  713  713  680  77  11.32
Jeżowe 7 826  1 948  1 948  1 885  110  5.84
Krzeszów 3 537  630  630  615  46  7.48
Nisko 18 442  4 197  4 196  4 074  178  4.37
Rudnik nad Sanem 8 446  1 547  1 547  1 482  99  6.68
Ulanów 7 070  1 253  1 253  1 213  59  4.86
Ogółem 54 864  11 177  11 176  10 783  656  6.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 315 48.02 2.92
KASPRZAK Mieczysław 173 26.37 1.60
WOSIK Alicja Barbara 34 5.18 0.32
BARTMAN Stanisław Wojciech 12 1.83 0.11
PIEKUT Justyna 40 6.10 0.37
DZIADZIO Dariusz Cezar 15 2.29 0.14
BIAŁEK Ewa Maria 31 4.73 0.29
RYGIEL Wiesław Andrzej 5 0.76 0.05
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 6 0.91 0.06
OWSIANY Marek 25 3.81 0.23