A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat łańcucki 

łańcucki
brak 3.86% 4.54% 5.22% 5.90% 6.58% 7.26% 7.94% 8.62% 9.30% 9.98%
danych 4.53% 5.21% 5.89% 6.57% 7.25% 7.93% 8.61% 9.29% 9.97% 10.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 745
Liczba ważnych kart:15 738
Frekwencja wyborcza:24.80%
Liczba głosów ważnych:15 323
% głosów ważnych:97.36%
Liczba głosów na listy komitetu:1 138
% 7.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łańcut 14 726  3 984  3 983  3 916  185  4.72
Białobrzegi 6 594  1 372  1 372  1 317  102  7.74
Czarna 8 987  2 233  2 232  2 175  84  3.86
Łańcut 16 691  4 524  4 521  4 408  469  10.64
Markowa 5 258  1 005  1 005  976  104  10.66
Rakszawa 5 758  1 360  1 360  1 311  83  6.33
Żołynia 5 471  1 267  1 265  1 220  111  9.10
Ogółem 63 485  15 745  15 738  15 323  1 138  7.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 424 37.26 2.77
KASPRZAK Mieczysław 43 3.78 0.28
WOSIK Alicja Barbara 138 12.13 0.90
BARTMAN Stanisław Wojciech 436 38.31 2.85
PIEKUT Justyna 26 2.28 0.17
DZIADZIO Dariusz Cezar 21 1.85 0.14
BIAŁEK Ewa Maria 14 1.23 0.09
RYGIEL Wiesław Andrzej 4 0.35 0.03
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 4 0.35 0.03
OWSIANY Marek 28 2.46 0.18