A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Białobrzegi

Białobrzegi
brak 3.86% 4.54% 5.22% 5.90% 6.58% 7.26% 7.94% 8.62% 9.30% 9.98%
danych 4.53% 5.21% 5.89% 6.57% 7.25% 7.93% 8.61% 9.29% 9.97% 10.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 594
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 372
Liczba ważnych kart:1 372
Frekwencja wyborcza:20.81%
Liczba głosów ważnych:1 317
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:102
% 7.74%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 45 44.12 3.42
KASPRZAK Mieczysław 7 6.86 0.53
WOSIK Alicja Barbara 11 10.78 0.84
BARTMAN Stanisław Wojciech 23 22.55 1.75
PIEKUT Justyna 4 3.92 0.30
DZIADZIO Dariusz Cezar 3 2.94 0.23
BIAŁEK Ewa Maria 2 1.96 0.15
RYGIEL Wiesław Andrzej 0 0.00 0.00
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 0 0.00 0.00
OWSIANY Marek 7 6.86 0.53