A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat lubaczowski 

lubaczowski
brak 8.63% 10.58% 12.54% 14.49% 16.44% 18.40% 20.35% 22.30% 24.25% 26.21%
danych 10.57% 12.53% 14.48% 16.43% 18.39% 20.34% 22.29% 24.24% 26.20% 28.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 656
Liczba ważnych kart:9 656
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:9 266
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:1 495
% 16.13%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubaczów 10 402  2 366  2 366  2 294  198  8.63
Cieszanów 6 138  1 334  1 334  1 289  363  28.16
Horyniec-Zdrój 4 191  816  816  782  150  19.18
Lubaczów 7 405  1 342  1 342  1 266  208  16.43
Narol 6 755  1 202  1 202  1 147  160  13.95
Oleszyce 5 335  1 235  1 235  1 165  187  16.05
Stary Dzików 3 668  661  661  641  120  18.72
Wielkie Oczy 3 109  700  700  682  109  15.98
Ogółem 47 003  9 656  9 656  9 266  1 495  16.13
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 700 46.82 7.55
KASPRZAK Mieczysław 531 35.52 5.73
WOSIK Alicja Barbara 114 7.63 1.23
BARTMAN Stanisław Wojciech 29 1.94 0.31
PIEKUT Justyna 14 0.94 0.15
DZIADZIO Dariusz Cezar 23 1.54 0.25
BIAŁEK Ewa Maria 27 1.81 0.29
RYGIEL Wiesław Andrzej 11 0.74 0.12
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 7 0.47 0.08
OWSIANY Marek 39 2.61 0.42