A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat leżajski 

leżajski
brak 3.11% 3.81% 4.51% 5.21% 5.91% 6.61% 7.30% 8.00% 8.70% 9.40%
danych 3.80% 4.50% 5.20% 5.90% 6.60% 7.29% 7.99% 8.69% 9.39% 10.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 088
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 243
Liczba ważnych kart:14 243
Frekwencja wyborcza:25.39%
Liczba głosów ważnych:13 829
% głosów ważnych:97.09%
Liczba głosów na listy komitetu:562
% 4.06%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Leżajsk 11 921  3 282  3 282  3 198  106  3.31
Grodzisko Dolne 6 576  1 662  1 662  1 613  63  3.91
Kuryłówka 4 636  947  947  901  91  10.10
Leżajsk 15 830  3 666  3 666  3 549  160  4.51
Nowa Sarzyna 17 125  4 686  4 686  4 568  142  3.11
Ogółem 56 088  14 243  14 243  13 829  562  4.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 351 62.46 2.54
KASPRZAK Mieczysław 43 7.65 0.31
WOSIK Alicja Barbara 29 5.16 0.21
BARTMAN Stanisław Wojciech 56 9.96 0.40
PIEKUT Justyna 23 4.09 0.17
DZIADZIO Dariusz Cezar 15 2.67 0.11
BIAŁEK Ewa Maria 12 2.14 0.09
RYGIEL Wiesław Andrzej 2 0.36 0.01
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 6 1.07 0.04
OWSIANY Marek 25 4.45 0.18