A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat mielecki 

mielecki
brak 2.97% 5.14% 7.31% 9.48% 11.65% 13.82% 15.98% 18.15% 20.32% 22.49%
danych 5.13% 7.30% 9.47% 11.64% 13.81% 15.97% 18.14% 20.31% 22.48% 24.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:108 929
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 900
Liczba ważnych kart:25 893
Frekwencja wyborcza:23.78%
Liczba głosów ważnych:25 253
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:1 700
% 6.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mielec 50 094  13 124  13 120  12 832  381  2.97
Borowa 4 493  867  867  842  135  16.03
Czermin 5 473  847  847  824  71  8.62
Gawłuszowice 2 225  553  553  534  88  16.48
Mielec 10 310  2 323  2 322  2 262  98  4.33
Padew Narodowa 4 314  1 175  1 174  1 132  122  10.78
Przecław 9 001  1 962  1 961  1 916  90  4.70
Radomyśl Wielki 10 959  2 021  2 021  1 951  300  15.38
Tuszów Narodowy 6 232  1 812  1 812  1 772  122  6.88
Wadowice Górne 5 828  1 216  1 216  1 188  293  24.66
Ogółem 108 929  25 900  25 893  25 253  1 700  6.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 1 044 61.41 4.13
KASPRZAK Mieczysław 71 4.18 0.28
WOSIK Alicja Barbara 233 13.71 0.92
BARTMAN Stanisław Wojciech 51 3.00 0.20
PIEKUT Justyna 24 1.41 0.10
DZIADZIO Dariusz Cezar 32 1.88 0.13
BIAŁEK Ewa Maria 50 2.94 0.20
RYGIEL Wiesław Andrzej 150 8.82 0.59
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 14 0.82 0.06
OWSIANY Marek 31 1.82 0.12