A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat strzyżowski 

strzyżowski
brak 4.56% 5.04% 5.52% 6.01% 6.49% 6.97% 7.45% 7.93% 8.42% 8.90%
danych 5.03% 5.51% 6.00% 6.48% 6.96% 7.44% 7.92% 8.41% 8.89% 9.38%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 537
Liczba ważnych kart:10 536
Frekwencja wyborcza:21.12%
Liczba głosów ważnych:10 223
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:760
% 7.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czudec 9 359  2 296  2 295  2 238  102  4.56
Frysztak 8 421  1 669  1 669  1 622  130  8.01
Niebylec 8 498  1 791  1 791  1 738  157  9.03
Strzyżów 16 924  3 458  3 458  3 356  252  7.51
Wiśniowa 6 697  1 323  1 323  1 269  119  9.38
Ogółem 49 899  10 537  10 536  10 223  760  7.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 360 47.37 3.52
KASPRZAK Mieczysław 53 6.97 0.52
WOSIK Alicja Barbara 61 8.03 0.60
BARTMAN Stanisław Wojciech 127 16.71 1.24
PIEKUT Justyna 14 1.84 0.14
DZIADZIO Dariusz Cezar 17 2.24 0.17
BIAŁEK Ewa Maria 18 2.37 0.18
RYGIEL Wiesław Andrzej 14 1.84 0.14
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 7 0.92 0.07
OWSIANY Marek 89 11.71 0.87