A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat kolbuszowski 

kolbuszowski
brak 3.22% 4.02% 4.81% 5.61% 6.40% 7.20% 7.99% 8.79% 9.58% 10.38%
danych 4.01% 4.80% 5.60% 6.39% 7.19% 7.98% 8.78% 9.57% 10.37% 11.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 123
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 302
Liczba ważnych kart:11 302
Frekwencja wyborcza:22.55%
Liczba głosów ważnych:10 977
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:710
% 6.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cmolas 6 378  1 353  1 353  1 307  50  3.83
Kolbuszowa 20 216  5 009  5 009  4 882  328  6.72
Majdan Królewski 7 904  1 691  1 691  1 645  53  3.22
Niwiska 4 715  1 007  1 007  967  93  9.62
Raniżów 5 704  1 278  1 278  1 245  82  6.59
Dzikowiec 5 206  964  964  931  104  11.17
Ogółem 50 123  11 302  11 302  10 977  710  6.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 533 75.07 4.86
KASPRZAK Mieczysław 42 5.92 0.38
WOSIK Alicja Barbara 40 5.63 0.36
BARTMAN Stanisław Wojciech 17 2.39 0.15
PIEKUT Justyna 24 3.38 0.22
DZIADZIO Dariusz Cezar 15 2.11 0.14
BIAŁEK Ewa Maria 21 2.96 0.19
RYGIEL Wiesław Andrzej 4 0.56 0.04
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 3 0.42 0.03
OWSIANY Marek 11 1.55 0.10