A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat jasielski 

jasielski
brak 3.79% 4.94% 6.08% 7.23% 8.37% 9.52% 10.67% 11.81% 12.96% 14.10%
danych 4.93% 6.07% 7.22% 8.36% 9.51% 10.66% 11.80% 12.95% 14.09% 15.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 974
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:22 773
Liczba ważnych kart:22 768
Frekwencja wyborcza:24.23%
Liczba głosów ważnych:21 989
% głosów ważnych:96.58%
Liczba głosów na listy komitetu:1 425
% 6.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jasło 30 345  8 073  8 072  7 823  372  4.76
Brzyska 5 134  1 194  1 193  1 135  43  3.79
Dębowiec 6 861  1 822  1 822  1 763  90  5.10
Jasło 13 454  3 192  3 191  3 095  190  6.14
Kołaczyce 7 142  1 677  1 677  1 606  98  6.10
Krempna 1 605  297  297  275  37  13.45
Nowy Żmigród 7 567  1 884  1 884  1 823  278  15.25
Osiek Jasielski 4 271  920  919  892  69  7.74
Skołyszyn 10 130  1 910  1 910  1 862  148  7.95
Tarnowiec 7 465  1 804  1 803  1 715  100  5.83
Ogółem 93 974  22 773  22 768  21 989  1 425  6.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 758 53.19 3.45
KASPRZAK Mieczysław 86 6.04 0.39
WOSIK Alicja Barbara 305 21.40 1.39
BARTMAN Stanisław Wojciech 40 2.81 0.18
PIEKUT Justyna 27 1.89 0.12
DZIADZIO Dariusz Cezar 20 1.40 0.09
BIAŁEK Ewa Maria 44 3.09 0.20
RYGIEL Wiesław Andrzej 73 5.12 0.33
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 12 0.84 0.05
OWSIANY Marek 60 4.21 0.27