A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat rzeszowski 

rzeszowski
brak 2.52% 3.60% 4.67% 5.75% 6.82% 7.90% 8.97% 10.05% 11.12% 12.20%
danych 3.59% 4.66% 5.74% 6.81% 7.89% 8.96% 10.04% 11.11% 12.19% 13.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:130 414
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:34 726
Liczba ważnych kart:34 711
Frekwencja wyborcza:26.63%
Liczba głosów ważnych:33 801
% głosów ważnych:97.38%
Liczba głosów na listy komitetu:1 963
% 5.81%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dynów 5 005  1 190  1 190  1 155  45  3.90
Błażowa 8 719  2 132  2 125  2 057  273  13.27
Boguchwała 15 548  4 334  4 333  4 231  186  4.40
Chmielnik 5 277  1 470  1 466  1 421  96  6.76
Dynów 5 685  1 008  1 008  972  104  10.70
Głogów Małopolski 15 007  4 222  4 222  4 116  255  6.20
Hyżne 5 485  1 564  1 564  1 517  151  9.95
Kamień 5 520  1 366  1 365  1 346  116  8.62
Krasne 8 355  2 191  2 191  2 143  107  4.99
Lubenia 5 218  1 510  1 510  1 471  56  3.81
Sokołów Małopolski 13 207  4 079  4 078  3 967  100  2.52
Świlcza 12 649  3 145  3 144  3 055  170  5.56
Trzebownisko 15 902  4 318  4 318  4 226  216  5.11
Tyczyn 8 837  2 197  2 197  2 124  88  4.14
Ogółem 130 414  34 726  34 711  33 801  1 963  5.81
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 1 001 50.99 2.96
KASPRZAK Mieczysław 62 3.16 0.18
WOSIK Alicja Barbara 172 8.76 0.51
BARTMAN Stanisław Wojciech 133 6.78 0.39
PIEKUT Justyna 296 15.08 0.88
DZIADZIO Dariusz Cezar 74 3.77 0.22
BIAŁEK Ewa Maria 19 0.97 0.06
RYGIEL Wiesław Andrzej 25 1.27 0.07
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 21 1.07 0.06
OWSIANY Marek 160 8.15 0.47