A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat przemyski 

przemyski
brak 4.92% 5.92% 6.92% 7.92% 8.92% 9.93% 10.93% 11.93% 12.93% 13.93%
danych 5.91% 6.91% 7.91% 8.91% 9.92% 10.92% 11.92% 12.92% 13.92% 14.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 325
Liczba ważnych kart:12 323
Frekwencja wyborcza:20.72%
Liczba głosów ważnych:11 766
% głosów ważnych:95.48%
Liczba głosów na listy komitetu:895
% 7.61%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bircza 5 450  1 145  1 144  1 064  67  6.30
Dubiecko 7 648  1 206  1 206  1 145  129  11.27
Fredropol 4 450  783  783  746  55  7.37
Krasiczyn 3 948  816  816  788  47  5.96
Krzywcza 3 985  824  824  801  55  6.87
Medyka 5 309  1 126  1 126  1 081  66  6.11
Orły 6 905  1 513  1 513  1 460  218  14.93
Przemyśl 8 119  1 808  1 807  1 748  86  4.92
Stubno 3 224  530  530  498  52  10.44
Żurawica 10 434  2 574  2 574  2 435  120  4.93
Ogółem 59 472  12 325  12 323  11 766  895  7.61
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 279 31.17 2.37
KASPRZAK Mieczysław 260 29.05 2.21
WOSIK Alicja Barbara 143 15.98 1.22
BARTMAN Stanisław Wojciech 31 3.46 0.26
PIEKUT Justyna 19 2.12 0.16
DZIADZIO Dariusz Cezar 19 2.12 0.16
BIAŁEK Ewa Maria 21 2.35 0.18
RYGIEL Wiesław Andrzej 10 1.12 0.08
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 78 8.72 0.66
OWSIANY Marek 35 3.91 0.30