A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat stalowowolski 

stalowowolski
brak 1.36% 1.86% 2.35% 2.85% 3.34% 3.84% 4.34% 4.83% 5.33% 5.82%
danych 1.85% 2.34% 2.84% 3.33% 3.83% 4.33% 4.82% 5.32% 5.81% 6.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 941
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 071
Liczba ważnych kart:20 064
Frekwencja wyborcza:22.82%
Liczba głosów ważnych:19 431
% głosów ważnych:96.85%
Liczba głosów na listy komitetu:505
% 2.60%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Stalowa Wola 51 711  13 040  13 033  12 720  211  1.66
Bojanów 5 880  1 293  1 293  1 226  46  3.75
Pysznica 8 437  1 908  1 908  1 836  25  1.36
Radomyśl nad Sanem 5 966  925  925  883  53  6.00
Zaklików 7 122  1 138  1 138  1 092  69  6.32
Zaleszany 8 825  1 767  1 767  1 674  101  6.03
Ogółem 87 941  20 071  20 064  19 431  505  2.60
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 298 59.01 1.53
KASPRZAK Mieczysław 36 7.13 0.19
WOSIK Alicja Barbara 37 7.33 0.19
BARTMAN Stanisław Wojciech 23 4.55 0.12
PIEKUT Justyna 23 4.55 0.12
DZIADZIO Dariusz Cezar 16 3.17 0.08
BIAŁEK Ewa Maria 34 6.73 0.17
RYGIEL Wiesław Andrzej 7 1.39 0.04
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 6 1.19 0.03
OWSIANY Marek 25 4.95 0.13