A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat brzozowski 

brzozowski
brak 3.43% 6.57% 9.71% 12.85% 15.99% 19.13% 22.26% 25.40% 28.54% 31.68%
danych 6.56% 9.70% 12.84% 15.98% 19.12% 22.25% 25.39% 28.53% 31.67% 34.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 054
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 044
Liczba ważnych kart:11 042
Frekwencja wyborcza:20.82%
Liczba głosów ważnych:10 643
% głosów ważnych:96.39%
Liczba głosów na listy komitetu:1 221
% 11.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzozów 21 404  4 491  4 490  4 333  257  5.93
Domaradz 4 865  809  809  795  93  11.70
Dydnia 6 567  1 159  1 159  1 102  162  14.70
Haczów 7 434  1 395  1 395  1 357  103  7.59
Jasienica Rosielna 5 944  1 497  1 496  1 459  50  3.43
Nozdrzec 6 840  1 693  1 693  1 597  556  34.82
Ogółem 53 054  11 044  11 042  10 643  1 221  11.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 223 18.26 2.10
KASPRZAK Mieczysław 29 2.38 0.27
WOSIK Alicja Barbara 146 11.96 1.37
BARTMAN Stanisław Wojciech 7 0.57 0.07
PIEKUT Justyna 11 0.90 0.10
DZIADZIO Dariusz Cezar 6 0.49 0.06
BIAŁEK Ewa Maria 7 0.57 0.07
RYGIEL Wiesław Andrzej 4 0.33 0.04
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 4 0.33 0.04
OWSIANY Marek 784 64.21 7.37