A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Wielopole Skrzyńskie

Wielopole Skrzyńskie
brak 4.46% 4.81% 5.16% 5.52% 5.87% 6.22% 6.57% 6.92% 7.28% 7.63%
danych 4.80% 5.15% 5.51% 5.86% 6.21% 6.56% 6.91% 7.27% 7.62% 7.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 494
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 516
Liczba ważnych kart:1 516
Frekwencja wyborcza:23.34%
Liczba głosów ważnych:1 456
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:65
% 4.46%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 46 70.77 3.16
SKOWROŃSKA Krystyna 8 12.31 0.55
TOMAŃSKI Piotr 2 3.08 0.14
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 1 1.54 0.07
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 3 4.62 0.21
FRYDRYCH Joanna Zofia 2 3.08 0.14
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 1 1.54 0.07
KMIECIK Adam Jan 2 3.08 0.14
CISZEK Roman Piotr 0 0.00 0.00
PLUTA Mirosław Stanisław 0 0.00 0.00