A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat jarosławski 

jarosławski
brak 4.49% 6.25% 8.02% 9.78% 11.54% 13.31% 15.07% 16.83% 18.59% 20.36%
danych 6.24% 8.01% 9.77% 11.53% 13.30% 15.06% 16.82% 18.58% 20.35% 22.12%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:98 193
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 515
Liczba ważnych kart:23 512
Frekwencja wyborcza:23.95%
Liczba głosów ważnych:22 662
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:2 803
% 12.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jarosław 32 018  7 958  7 958  7 730  1 710  22.12
Radymno 4 553  1 064  1 063  1 032  158  15.31
Chłopice 4 585  907  907  870  52  5.98
Jarosław 10 388  2 213  2 213  2 118  212  10.01
Laszki 5 553  1 570  1 570  1 493  67  4.49
Pawłosiów 6 824  1 679  1 678  1 625  166  10.22
Pruchnik 7 742  1 940  1 939  1 858  88  4.74
Radymno 8 969  2 000  2 000  1 912  105  5.49
Rokietnica 3 533  555  555  535  32  5.98
Roźwienica 4 953  1 132  1 132  1 091  69  6.32
Wiązownica 9 075  2 497  2 497  2 398  144  6.01
Ogółem 98 193  23 515  23 512  22 662  2 803  12.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 1 859 66.32 8.20
SKOWROŃSKA Krystyna 466 16.63 2.06
TOMAŃSKI Piotr 256 9.13 1.13
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 45 1.61 0.20
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 37 1.32 0.16
FRYDRYCH Joanna Zofia 17 0.61 0.08
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 53 1.89 0.23
KMIECIK Adam Jan 26 0.93 0.11
CISZEK Roman Piotr 9 0.32 0.04
PLUTA Mirosław Stanisław 35 1.25 0.15