A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat leżajski 

leżajski
brak 8.65% 10.42% 12.18% 13.95% 15.71% 17.48% 19.24% 21.01% 22.77% 24.54%
danych 10.41% 12.17% 13.94% 15.70% 17.47% 19.23% 21.00% 22.76% 24.53% 26.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 088
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 243
Liczba ważnych kart:14 243
Frekwencja wyborcza:25.39%
Liczba głosów ważnych:13 829
% głosów ważnych:97.09%
Liczba głosów na listy komitetu:2 175
% 15.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Leżajsk 11 921  3 282  3 282  3 198  841  26.30
Grodzisko Dolne 6 576  1 662  1 662  1 613  308  19.09
Kuryłówka 4 636  947  947  901  110  12.21
Leżajsk 15 830  3 666  3 666  3 549  521  14.68
Nowa Sarzyna 17 125  4 686  4 686  4 568  395  8.65
Ogółem 56 088  14 243  14 243  13 829  2 175  15.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 827 38.02 5.98
SKOWROŃSKA Krystyna 96 4.41 0.69
TOMAŃSKI Piotr 23 1.06 0.17
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 53 2.44 0.38
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 18 0.83 0.13
FRYDRYCH Joanna Zofia 13 0.60 0.09
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 1 124 51.68 8.13
KMIECIK Adam Jan 5 0.23 0.04
CISZEK Roman Piotr 6 0.28 0.04
PLUTA Mirosław Stanisław 10 0.46 0.07