A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat sanocki 

sanocki
brak 16.33% 17.85% 19.37% 20.90% 22.42% 23.94% 25.46% 26.98% 28.51% 30.03%
danych 17.84% 19.36% 20.89% 22.41% 23.93% 25.45% 26.97% 28.50% 30.02% 31.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 026
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 419
Liczba ważnych kart:16 386
Frekwencja wyborcza:21.04%
Liczba głosów ważnych:15 890
% głosów ważnych:96.97%
Liczba głosów na listy komitetu:3 995
% 25.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sanok 31 871  7 870  7 838  7 646  2 412  31.55
Besko 3 487  619  619  588  96  16.33
Bukowsko 4 331  792  792  761  134  17.61
Komańcza 4 661  592  592  566  167  29.51
Sanok 14 044  2 844  2 844  2 753  456  16.56
Tyrawa Wołoska 1 570  181  181  174  46  26.44
Zagórz 10 567  2 054  2 054  1 993  430  21.58
Zarszyn 7 495  1 467  1 466  1 409  254  18.03
Ogółem 78 026  16 419  16 386  15 890  3 995  25.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 3 630 90.86 22.84
SKOWROŃSKA Krystyna 141 3.53 0.89
TOMAŃSKI Piotr 53 1.33 0.33
CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 17 0.43 0.11
KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 29 0.73 0.18
FRYDRYCH Joanna Zofia 37 0.93 0.23
ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 24 0.60 0.15
KMIECIK Adam Jan 17 0.43 0.11
CISZEK Roman Piotr 8 0.20 0.05
PLUTA Mirosław Stanisław 39 0.98 0.25